Семинар 15.12.2021

Rezime

U Institutu za medicinska istraživanja se sprovodi istraživanje „Praćenje prirodno stečenog i vakcinalnog imuniteta na SARS-CoV-2 virus kod odraslih ispitanika“, čiji je osnovni cilj utvrđivanje dugoročne evolucije antitela specifičnih za SARS-CoV-2 kod pacijenata sa COVID-19 i kod vakcinisanih ispitanika.

Posle prvog preseka rezultata ovog istraživanja predstavljenih na ovom istom forumu krajem marta ove godine, u okviru ovog predavanja biće predstavljeni rezultati dobijeni praćenjem naše kohorte ispitanika u periodu do 9 meseci posle vakcinacije.

Predavač

Dr sc. med. Olgica Đurković-Đaković je naučni savetnik Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Osnivač je Centra izuzetnih vrednosti za zoonoze prenošene hranom i vektorima, kao i Nacionalne referentne laboratorije za toksoplazmozu. Ima višedecenijsko iskustvo u istraživanjima u oblasti infekcija gde je rukovodila nizom naučnoistraživačkih projekata. Od početka pandemije aktivno se sa svojim Centrom uključila u istraživanja dijagnostičkih, imunoloških i epidemioloških aspekata kroz longitudinalni monitoring SARS-CoV-2 specifičnih antitela u različitim kategorijama populacije.

Organizatori

Rukovodioci seminara su prof. dr Gordana Pavlović-Lažetić, prof. dr Nataša Pržulj i dr Anđela Rodić.