Конференције

  • Четврта Београдска биоинформатичка конференцијa – Belgrade Bioinformatics Conference 2023 (BelBI2023)
  • Трећа Београдска биоинформатичка конференцијa – Belgrade Bioinformatics Conference 2021 (BelBI2021)
  • Друга Београдска биоинформатичка конференцијa – Belgrade Bioinformatics Conference 2018 (BelBI2018)
  • Прва Београдска биоинформатичка конференцијa – Belgrade Bioinformatics Conference 2016 (BelBI2016)