Организација

Председник
Др Бранко Драговић

Председништво
Др Бранко Драговић, председник
Др Марко Ђорђевић, потпредседник
Др Ненад Митић, секретар
Др Јована Ковачевић, благајник
Др Гордана Павловић-Лажетић
Др Милош Бељански
Др Невена Вељковић
Др Ивана Морић
Др Александра Узелац

Надзорни одбор
Др Саша Малков, председник
Др Жељко Поповић
Др Јелена Гузина