БИРБИ

Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (БИРБИ) је удружење у области биоинформатике, рачунарске биологије и сродних научних области основано 25. априла 2018. године и регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије 16. маја 2018. године.

Основни циљеви и задаци удружења БИРБИ су усмерени на свестрани развој биоинформатике, рачунарске биологије и других сродних научних области у Србији, а нарочито:

 • повезивање и унапређење сарадње научника који раде у различитим областима природних, техничких и медицинских наука, а баве се биоинформатиком, рачунарском биологијом и сродним истраживањима;
 • подстицање и координација фундаменталних и примењених истраживања;
 • промоција развоја и примене рачунарских метода у биологији и медицини;
 • размена сазнања и информација;
 • повезивање са сродним удружењима у земљи и свету;
 • организација научних и стручних скупова;
 • организација семинара и тематских предавања;
 • популаризација биоинформатике, рачунарске биологије и сродних области;
 • додељивање награда и признања заслужнима за унапређење циљева овог удружења;
 • иницирање и давање мишљења за унапређење фундаменталних и примењених истраживања у биоинформатици, рачунарској биологији и сродним областима;
 • издавање одговарајуће научне литературе;
 • и друге сличне активности које одреде органи овог удружења.