Контакт

Адреса
Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију,
Математички факултет,
Студентски трг 16,
11000 Београд

E-пошта
birbi@matf.bg.ac.rs